Waldorfskolan – ett pedagogiskt alternativ

Stiftelsen Umeå Waldorfskola är en unik skolmiljö i Umeå kommun. Som Sveriges nordligaste Waldorfskola har den varit aktiv sedan 1978 och erbjuder en attraktiv alternativ pedagogik för alla åldrar från förskola och grundskola till och med gymnasium.

Skolan är helt avgiftsfri, ej vinstdrivande och icke konfessionell.

Waldorfpedagogiken grundar sig på Rudolf Steiners (1861-1925) teorier om barnets utvecklingsstadier och hur man ger barnet/eleven kunskap som redskap för den egna utvecklingsprocessen i de olika åldersstadierna. Den första skolan startade i Stuttgart redan 1919. Waldorfskolan är religiöst och politiskt obunden samt icke vinstdrivande.

Pedagogiken möjliggör för eleven att öva alla sina kompetenser. Varje dag innehåller konstnärliga och praktiska inslag såväl som naturvetenskapliga och humanistiska. Några ämnen som är unika för skolan är eurytmi/dans, formteckning samt järn- och silversmide. Ämnen som läses utöver den nationella kursplanen är bl. a konsthistoria, fältmätning, naturgeografi, astronomi, geologi, marinbiologi, teater, bokbindning och silversmide.

Undervisningens olika teman knyts samman med olika projektresor i Sverige och utomlands, t.ex. fjällresa i klass 6, skärgårdssegling med skolskepp och geologiresa i klass 9. I gymnasiet fortsätter projektresorna till bl. a Lovund i Norge, Barcelona i Spanien och Poltava i Ukraina.

Skolmiljön

Det första som möter barn och föräldrar är de många husen med den speciella arkitekturen och färgerna. Arkitekturen och skolområdet bygger på en tydlig tanke kring rummets betydelse i förhållande till de olika åldrarna.

Fritidsskogen och verksamheten där är prisad, liksom skolträdgården och växthuset.

Skolan sägs vara en av Sveriges vackraste. Elever, medarbetare och föräldrar arbetar gemensamt för att vårda lokalerna. Eleverna tycker att deras skola är fin och värd att vara rädd om. Resultatet är bland annat att skolan är befriad från t.ex. klotter och åverkan.

Waldorf i världen

Det finns idag drygt 1000 waldorf- och Rudolf Steinerskolor i 60 länder över hela världen, varav 45 ligger i Sverige. Det specifika med waldorfskolorna i Sverige är att de följer de nationella läro- och kursplanerna Lpfö98, Lgr 11 och GY 2011, men också en för alla waldorfskolor internationell gemensam läroplan och metodik från årskurs 1 till 12.

En forskarrapport från Karlstads Universitet ger starkt stöd till waldorfskolor och den speciella waldorfpedagogik som används. Enligt rapporten går fler waldorfelever vidare till högre utbildning och klarar dessa studier utmärkt väl, vidare känner de större ansvar för moraliska frågor och tar mer avstånd från rasistiska ideologier.