Nyheter

Waldorfpedagogiken fyller 100 år 2019
och det firas över hela världen i waldorf-skolorna/waldorfförskolorna, som finns i alla världsdelar! Första skolan startade 1919 för barnen till arbetarna på en fabrik i Stuttgart.

I år firar vi 40 år och är därmed Umeås äldsta fristående skola och vi firar WALDORF 100
på skolområdet, lördag 21 sept. med start i Amfiteatern kl 11.00
Notera datum och tid! Fri entré!
Varmt välkomna!

Nedan ser vi 100-årsfirandet världen över.

vad händer på skolan?

Till kalendern