Information om Covid-19 för vårdnadshavare och myndiga elever

March 26, 2020
Här finner ni alla dokument för vårdnadshavare vid Umeå Waldorfskola och förskola kring Coronaviruset. Uppdateras kontinuerligt.

Folkhälsomyndigheten - Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19

Umeå kommun - aktuellt läge utbildning

Vid sjukdom och information om sammankomster
Uppdaterad 24 november 2021

Handlingsplan vid spridning av samhällsfarlig sjukdom
på Umeå Waldorfskola och förskola.
Upprättad 20 mars 2020

Hur vi minskar smittspridning på Umeå Waldorfskola och förskola.
Uppdaterad 3 april 2020

Tillbaka