Information om Covid-19 för vårdnadshavare och myndiga elever

March 26, 2020
Här finner ni alla dokument för vårdnadshavare vid Umeå Waldorfskola och förskola kring Coronaviruset. Uppdateras kontinuerligt.

Folkhälsomyndigheten - Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19

Umeå kommun - aktuellt läge utbildning

Vid sjukdom
Uppdaterad 30 augusti 2021

Inför skolstart/verksamhetens start hösten 2021
Uppdaterad 12 augusti 2021

Anpassningar i verksamheten
Uppdaterad 17 mars 2021

Policy sammankomster
på Umeå Waldorfskola och förskola.
Uppdaterad 5 maj 2020

Handlingsplan vid spridning av samhällsfarlig sjukdom
på Umeå Waldorfskola och förskola.
Upprättad 20 mars 2020

Hur vi minskar smittspridning på Umeå Waldorfskola och förskola.
Uppdaterad 3 april 2020

Tillbaka