Information om Covid-19 för vårdnadshavare och myndiga elever

March 26, 2020
Här finner ni alla dokument för vårdnadshavare och myndiga elever vid Umeå Waldorfskola och förskola kring Coronaviruset. Uppdateras kontinuerligt.

Anpassningar i verksamheten
Uppdaterad 25 februari 2021.

Skärpta åtgärder och beslut (om distansundervisning, familjekarantän bl.a.)
Uppdaterad 15 januari 2021.

Information till vårdnadshavare och myndiga elever på Umeå Waldorfskola och förskola.
Uppdaterad 5 november 2020.

Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga
kompletterande information från folkhälsomyndigheten. Om symptom hos barn och unga, provtaging och återgång till förskola, skola och andra aktiviteter.
Publikation FHM, 13 november 2020 (version 3).

Policy sammankomster
på Umeå Waldorfskola och förskola.
Uppdaterad 5 maj 2020.

Handlingsplan vid spridning av samhällsfarlig sjukdom
på Umeå Waldorfskola och förskola.
Upprättad 20 mars 2020.

Hur vi minskar smittspridning på Umeå Waldorfskola och förskola.
Uppdaterad 3 april 2020.

Tillbaka