Digitalt informationsmöte inför förskoleklass 2021

December 18, 2020
Varmt välkomna till digitalt informationsmöte om
Umeå Waldorfskolas förskoleklass.

Torsdag den 7 januari 2021 kl. 18.00-19.00
Mötet hålls digitalt på https://meet.google.com/
Länk skickas ut på mail kl. 17.50 samma dag till anmälda.

Kvällens upplägg  
Lärarna Anita Persson och Angelina Awal berättar om förskoleklassens verksamhet såväl under skoldagen som under fritidstiden.

Rektor Linda Zachrisson linda.zachrisson@waldorfumea.se finns med för att svara på eventuella frågor kring skolverksamheten

Inskrivningsansvarig Lisa Munter finns med för att moderera mötet samt informera om antagningen.

Skolvalet
För elver som ännu inte står i kö görs ansökan till Umeå Waldorfskolas förskoleklass samt fritidshemmet här på vår hemsida.

Frågor
Har ni frågor gällande skolan eller skolvalsprocessen, kontakta inskrivningsansvarig Lisa Munter, lisa.munter@waldorfumea.se

Har ni direkt frågor gällande förskoleklassverksamheten, informationsmötet och/eller skolan, kontakta förskoleklasslärarna Anita Persson anita.persson@waldorfumea.se eller Angelina Awal angelina.awal@waldorfumea.se

ANMÄLAN TILL DIGITALT INFORMATIONSMÖTE: lisa.munter@waldorfumea.se SENAST 5 JANUARI.


Tillbaka