Friluftsdag på måndag

September 25, 2020

På måndag den 28 september har alla klasser en liten friluftsdag. Klasslärare och klassföreståndare har informerat om vad som gäller för respektive klass.

Tillbaka