Friluftsdag på måndag

September 25, 2020

På måndag den 28 september har alla klasser en liten friluftsdag. Klasslärare och klassföreståndare har informerat om vad som gäller för respektive klass.

Tillbaka

Waldorfskolan i Umeå

Stiftelsen Umeå Waldorfskola är en unik skolmiljö i Umeå kommun. Som Sveriges nordligaste Waldorfskola har den varit aktiv sedan 1978 och erbjuder en attraktiv alternativ pedagogik för alla åldrar från förskola och grundskola till och med gymnasium. Skolan är helt avgiftsfri, ej vinstdrivande och icke konfessionell.

Om pedagogiken