Kallelse till årsmöte stiftelsen Umeå Waldorfskola

November 12, 2020
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Stiftelsen Umeå Waldorfskola

Onsdag 25 november
kl. 18.00- 19.30


OSA

Meddela rektor Linda Zachrisson (linda.zachrisson@waldorfumea.se)

senast den 17 november om DU deltar i årsmötet, som i år kommer att genomföras digitalt.

Ytterligare information och underlag skickas till deltagarna innan mötet.

Alla intresserade är välkomna, tillsvidareanställda inom stiftelse är röstberättigade.

Dagordning
1. Årsmötet öppnas
2. Val av mötesfunktionärer

a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Justerare

3. Dagordningen fastställes
4. Kallelsen godkännes
5. Verksamhetsberättelser

a) Stiftelsen

b) Byggnadsstiftelsen

6. Ekonomi

a) Resultat och balansräkning

b) Revisionsberättelse

c) Ansvarsfrihet

7. Val av ledamöter till Stiftelserådet
8. Val av revisorer
9. Teckna stiftelsen, bankkonton

a) Stiftelsen

b) Byggnadsstiftelsen

10. Övriga frågor

11. Årsmötet avslutas

VÄLKOMMEN!

StiftelserådetTillbaka