Mandatgrupper

October 9, 2020

Våra mandatgrupper samlar medarbetare från hela verksamheten: husgrupp, förskola, fritidshem och skola. Spännande frågor för framtiden diskuteras. Några axplock:

* Lokaler- vaktmästeriet, kök och matsal, kulturhus och förskolans lokaler

* Waldorfpedagogik och digitalisering

Tillbaka

Waldorfskolan i Umeå

Stiftelsen Umeå Waldorfskola är en unik skolmiljö i Umeå kommun. Som Sveriges nordligaste Waldorfskola har den varit aktiv sedan 1978 och erbjuder en attraktiv alternativ pedagogik för alla åldrar från förskola och grundskola till och med gymnasium. Skolan är helt avgiftsfri, ej vinstdrivande och icke konfessionell.

Om pedagogiken