Mandatgrupper

October 9, 2020

Våra mandatgrupper samlar medarbetare från hela verksamheten: husgrupp, förskola, fritidshem och skola. Spännande frågor för framtiden diskuteras. Några axplock:

* Lokaler- vaktmästeriet, kök och matsal, kulturhus och förskolans lokaler

* Waldorfpedagogik och digitalisering

Tillbaka