Närundervisning klass 7-12 fr.o.m. vecka 17

April 23, 2021

Huvudman för Umeå Waldorfskola har i samråd med smittskydd region Västerbotten beslutat att högstadiets och gymnasiets elever från och med vecka 17 återgår till närundervisning.

Information om verksamhetsanpassningar, t.ex. schemaanpassningar ges av respektive klassföreståndare.

Tillbaka