Närundervisning v. 22 & 23 och om gäster vid skolavslutningen

May 27, 2021

Huvudman beslutade igår följande:


* Att klass 7- 12 har närundervisning vecka 22 och 23, eftersom klasserna genomför olika projekt och därför inte är samlade samtidigt i sina ordinarie klassrum.

* Att vid  skolavslutningen den 15/6 genomförs alla avslutningar utan externa gäster.

Tillbaka