Parkeringen på skolområdet

March 31, 2021

Infarten och parkeringen på skolområdet är gropig och lerig, vilket bilburna familjer säkert upptäckt. Många frågar om vi kan ordna detta nu. Så snart tjälen gått ur marken kommer vi att jämna till och fylla upp gropar. Ett tips tillsvidare, om man är rädd om bilen, kan vara att ställa sig vid smedjan istället för att köra in hela vägen.

Tillbaka