Partiell distansundervisning, klass 7-12, 1 februari - 5 mars

February 2, 2021

Med stöd av förordning (2020:115) har huvudman fattat beslut om fortsatt partiell distansundervisning för klasserna 7-12 under perioden 1 februari till och med 5 mars, vecka 5-9.

Klasspecifik information för vecka 5 har skickats ut av klassföreståndare.

Upplägg för vecka 5 enligt följande:

Klass 7 har distansundervisning måndag och tisdag, närundervisning onsdag-fredag i 9 ans klassrum.

Klass 8 har närundervisning måndag och tisdag, distansundervisning onsdag-fredag.

Klass 9 har närundervisning i hörsalen (gymnasiehuset).

Klass 12 har distansundervisning måndag-torsdag, närundervisning i teatersalen fredag. Klassen äter i teatersalen.


Vecka 6-9

Information om upplägg och ev. schemaändringar skickas ut av ansvariga klassföreståndare.

Om du/ni har undervisningsnära frågor såsom upplägg, schema, information o.s.v. vänd dig/er till ansvarig klassföreståndare. Har du mer övergripande frågor så kan du/ni kontakta rektor linda.zachrisson@waldorfumea.se  

Tillbaka