Fortsatt partiell distansundervisning, klass 7-12, vecka 11-13

February 2, 2021

Med stöd av förordning (2020:115) har huvudman fattat beslut om fortsatt partiell distansundervisning för klasserna 7-12 under perioden 1 februari till och med vecka 13.


Vecka 6-12

Information om upplägg och ev. schemaändringar skickas ut av ansvariga klassföreståndare.

Om du/ni har undervisningsnära frågor såsom upplägg, schema, information o.s.v. vänd dig/er till ansvarig klassföreståndare. Har du mer övergripande frågor så kan du/ni kontakta rektor linda.zachrisson@waldorfumea.se  

Tillbaka