Partiell distansundervisning klass 7 och 8 fr.o.m. 3 maj.

April 29, 2021

Stiftelserådet beslutar 2021-04-28:

* Årskurs 7 och 8 bedriver partiell distansundervisning from 2021-05-03 tom 2021-05-28.

* Årskurs 9 och gymnasiets årskurs 12 har fortsatt närundervisning 2021-05-03 tom 2021-05-28.

* Lunchersättning med 30 kr per dag utgår till de vårdnadshavare som skriftligt begär detta.

Tillbaka