Skolstart 18 augusti kl. 10.00!

June 16, 2020

SKOLSTART LÄSÅRET 2020-2021

Varmt välkomna till skolstart tisdag den 18 augusti klockan 10.00!

Vår gemensamma uppstart är i år covid-anpassad.

Eleverna i klasserna 1-12 samlas vid kullen/fritidsskogen(obs! ej amfiteatern). För att vi skall hålla avstånd finns skyltar där respektive klass skall stå/sitta. Enbart vårdnadshavare/anhörig till elev klass 1 får följa med, en vuxen per barn.

Efter skolgemensam inledning träffar klasslärarna/klassföreståndarna eleverna i sina hemklassrum för kortare samling med utdelning av schema. Skoldagen avslutas därefter. Fritids tar emot deelever som anmälts innan sommaren. Ordinarie schema gäller från och med onsdagden 19 augusti.

Tillbaka