Skolstart 18 augusti kl. 10.00!

June 16, 2020

SKOLSTART LÄSÅRET 2020-2021

Varmt välkomna till skolstart tisdag den 18 augusti klockan 10.00!

Vår gemensamma uppstart är i år covid-anpassad.

Eleverna i klasserna 1-12 samlas vid kullen/fritidsskogen(obs! ej amfiteatern). För att vi skall hålla avstånd finns skyltar där respektive klass skall stå/sitta. Enbart vårdnadshavare/anhörig till elev klass 1 får följa med, en vuxen per barn.

Efter skolgemensam inledning träffar klasslärarna/klassföreståndarna eleverna i sina hemklassrum för kortare samling med utdelning av schema. Skoldagen avslutas därefter. Fritids tar emot deelever som anmälts innan sommaren. Ordinarie schema gäller från och med onsdagden 19 augusti.

Tillbaka

Waldorfskolan i Umeå

Stiftelsen Umeå Waldorfskola är en unik skolmiljö i Umeå kommun. Som Sveriges nordligaste Waldorfskola har den varit aktiv sedan 1978 och erbjuder en attraktiv alternativ pedagogik för alla åldrar från förskola och grundskola till och med gymnasium. Skolan är helt avgiftsfri, ej vinstdrivande och icke konfessionell.

Om pedagogiken