Allt om: Skolarbete hemmavid

March 26, 2020

Skolarbete hemmavid

Vi har i likhet med grundskolor runt om i Sverige flertalet elever som har behov av att kunna studera hemma under kortare och längre tid. Skolans arbetslag samt varje enskild lärare har till uppdrag att möta rådande situation genom att planera för flexibel undervisning.

Som vårdnadshavare eller elev har du fått eller kommer att få information och instruktioner via Vklass gällande upplägg, material, uppgifter och eventuella examinationer anpassade för hemarbete.

Klasslärare för 1-5 ansvarar för att information skickas ut via mail eller läggs ut på Vklass, min klass.

Har du som vårdnadshavare frågor gällande skolarbetet så kontaktar du klassläraren.

För klasserna 6-9 ansvarar ämnesläraren för att ämnesspecifik information skickas ut via mail eller läggs ut på Vklass. Klassföreståndaren ansvarar för övergripande klassinformation.

Har du som elev eller vårdnadshavare frågor gällande material och uppgifter i olika ämnen så kontaktar du ansvarig ämneslärare. För klass övergripande information kontaktas klassföreståndarna.

Vår pedagogik är i grunden läromedelsfri och baseras på berättande, upplevelser,experiment och egen bearbetning. På grund av rådande situation (covid-19) har alla lärare vid skolan möjlighet att under våren 2020 använda Gleerups digitala läromedel för att möta det ökade behovet av hemundervisning.

Hur får jag som vårdnadshavare/mitt barn tillgång till Gleerups material?

Linda Ström linda.strom@waldorfumea.se har skapat användare för alla elever i klasserna 1-12. Till alla användare är den mailadress som du som vårdnadshavare eller elev angett i Vklass kopplad. För elever i klasserna 1-6 så är vårdnadshavarnas e-post kopplade och för klasserna 7-9 elevernas. Kontakta Linda Ström om du/ni inte erhållit informationsmail från Gleerups!

Observera att den länk som Gleerups skickar ut via mail är aktiv i 7 dagar.

… men finns det tips och hjälp för mig som vårdnadshavare?

Om du följer länken så kommer du till Gleerups stödguide för dig som vårdnadshavare.

https://www.gleerups.se/support/vardnadshavare

För att logga in så går du till https://gleerupsportal.se/login/


Lycka till!

Tillbaka

Waldorfskolan i Umeå

Stiftelsen Umeå Waldorfskola är en unik skolmiljö i Umeå kommun. Som Sveriges nordligaste Waldorfskola har den varit aktiv sedan 1978 och erbjuder en attraktiv alternativ pedagogik för alla åldrar från förskola och grundskola till och med gymnasium. Skolan är helt avgiftsfri, ej vinstdrivande och icke konfessionell.

Om pedagogiken