Skolstart vårterminen 2021

January 8, 2021

Skolstart vårterminen 2021 är onsdagen den 13 januari kl. 8.20.

Klasserna 7-9 undervisas på distans den 13-15 januari.

Klass 12 undervisas på distans den 13-24 januari.

Tillbaka