Lärare

LÄRARE

Lärare                            Ämne                          E-postadress

Maria Ahlenhed         Bild och Svenska      maria.ahlenhed@waldorfumea.se       

Johan Svensson         Bild, mattematik,     johan.svensson@waldorfumea.se
                                     konsthistoria,
                                     arkitekturhistoria
                                     och stenhuggeri

Gunilla Unnes             Scenografi och       gunilla.unnes@waldorfumea.se  
                                     Slöjd

Lotta Kuisma               Musik                       lotta.kuisma@waldorfumea.se

Sofia Åkerman            Tyska                        sofia.akerman@waldorfumea.se

Erik Müller-Sandvik   Engelska och           erik.muller-sandvik@waldorfumea.se
                                     Svenska

Ida Blomqvist              Historia och            ida.blomqvist@waldorfumea.se
                                      Idrott

Maria Åström             Spanska, kemi,        maria.astrom@waldorfumea.se
                                    biologi och
                                     naturkunskap

Magnus Fredriksson  Matematik och       magnus.fredriksson@waldorfumea.se
                                     teknik

Lisa Munter                Matematik och          lisa.munter@waldorfumea.se
                                     Biologi

Linda Ström                Idrott och                  linda.strom@waldorfumea.se
                                     Samhällskunskap

Anna-Sara Hammar  Svenska och             annasara.hammar@waldorfumea.se
                                   Teaterhistoria

Sofie Forslund           Svenska, engelska    sofie.forslund@waldorfumea.se
                                    och SO

Sebastian Öberg       Svenska, engelska   sebastian.oberg@waldorfumea.se
                                    och religion

Erika Granholm         Svenska och            erika.granholm@waldorfumea.se
                                    Mentor i klass 8

Sofia Lindgren Dahlberg   Slöjd                sofia.dahlberg@waldorfumea.se

Peter Millkvist           Slöjd och Smide      peter.millqvist@waldorfumea.se

Per Sigvallius            Samhällskunskap,    per.sigvallius@waldorfumea.se
                                   Religion och
                                   Historia

Christina Molin         Kemi och Geologi   christina.molin@waldorfumea.se

Linus Ryderfors         Fysik och                 linus.rydefors@waldorfumea.se
                                    mattematik

Andreas Södermark Teater, klass 8/12   andreas.sodermark@waldorfumea.se

Hillevi Fransson        Hemkunskap,         hillevi.fransson@waldorfumea.se
                                   geografi och
                                   historia

Madelene Hedlund  Klasslärare,            madelene.hedlund@waldorfumea.se
                                   Klass 1

Sara Lundström        Klasslärare,            sara.lundstrom@waldorfumea.se
                                   Klass 2  

Karin Nilsson            Klasslärare,           karin.nilsson@waldorfumea.se
                                   Klass 3  

Gabriella Demir Sjödin  Klasslärare,    gabriella.demir.sjodin@waldorfumea.se
                                       Klass 4

Jon Forsberg           Klasslärare,           jon.forsberg@waldorfumea.se  
                                 Klass 5

Kathleen Quinlan     DansMaria Ahlenhed  

Johan Svensson

Gabriella Demir Sjödin

Jon Forsberg

Kathleen Quinlan

Bild och Svenska

Bild, mattematik, konsthistoria, arkitekturhistoria och stenhuggeri

Klasslärare (klass 4)    

Klasslärare (klass 5)    

Dans

maria.ahlenhed@waldorfumea.se

gabriella.demir.sjodin@waldorfumea.se

jon.forsberg@waldorfumea.se

vad händer på skolan?

Till kalendern