Läsårstider

vad händer på skolan?

Till kalendern

Läsårstider 2023/2024

Höstterminen 2023

2023-08-21 – 2023-12-20

Vårterminen 2024

2024-01-09 – 2024-06-12

Lovdagar:

Läslov (höstlov): Vecka 44, 2023-10-30 – 2023-11-03

Jullov: 2023-12-21 – 2024-01-08

Sportlov: Vecka 10, 2024-03-04 – 2024-03-08

Långfredag 2024-03-29, vecka 13

Påsklov: Vecka 14, 2024-04-01 – 2024-04-05

Första maj: 2024-05-01

Kristi himmelsfärdsdag: 2024-05-09
Lov: 2024-05-10 (efter Kristi himmelsfärdsdag)

Nationaldag: 2024-06-06
Lov 2024-06-07 (efter nationaldagen)

Kompetensutvecklingsdagar 2023/2024

11 augusti 2023 - förskolan
14 augusti 2023 - fritidshem (inkl. förskoleklass)
11 oktober 2023 - skolan F-9 stängt, fritids öppet för barn med fritidsplats
11 december 2023 - hela verksamheten
8 januari 2024 - hela verksamheten (skolan lov)
13 juni 2024 - hela verksamheten (skolan lov)

Vi följer Umeå kommuns läsårstider (förutom vid jullovet, en dag innan pga. skolans julavslutning på kvällen). På länken till Umeå kommuns läsårstider finns 2024/2025 års läsårstider, vilka vi kommer följa, förutom med en dags skillnad vid jullovet.

Öppettider

Öppettider skolan F-9

Alla klasser F-9 startar skoldagen kl. 8.20 och slutar enligt sina scheman i Meitner. För barn i förskoleklass till och med åk. 6 finns möjlighet till plats i fritidshem för vistelsetid före kl. 8.20 eller efter skoldagens slut.

Lov och öppettider förskola och fritidshem

Förskola och fritidshem kan erbjudas alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton, vi följer Umeå kommuns ramtider.

Öppettiderna styrs av vårdnadshavares behov av omsorg och kan därför komma att variera från termin till termin (inom Umeå kommuns ramtider). Om du som vårdnadshavare har behov av utökade vistelsetider utifrån de öppettider som gäller just nu, ska du meddela behov minst 14 dagar i förväg så att verksamheten kan planera sin bemanning.

Öppettider läsåret 2023/2024
Förskolan Solrosen kl. 6.30-17.00
Förskolan Solgården kl. 6.45-17.00 (onsdagar till kl. 17.15)
Fritidshemmet öppnar kl. 6.30 stänger kl. 17.30

Under skolloven är förskola och fritidshem öppet helgfria vardagar.

Barn i förskola som har så kallad allmän förskola (avgiftsfritt 15 timmar/vecka från 3 år), är lediga under skolans alla lov och lovdagar.

Elever med fritidshemsplats när förälder är föräldraledig med yngre syskon har rätt till cirka två timmar per dag i fritidshem i direkt anslutning till skoldagens slut och inklusive lunch, förutom lovdagar, studiedagar och sommaruppehåll, då dessa elever är lediga.

Fyra veckor under sommarlovet, juli månad, veckorna 27, 28, 29 och 30, är vår verksamhet helt stängd och annan verksamhet erbjuds vårdnadshavare med behov av omsorg.