Den 21 sep 2019 firade vi att waldorfpedagogiken fyllde 100 år.

Aktuellt

VÄLKOMMEN till en ALTERNATIV PEDAGOGIK FÖR ALLA ÅLDRAR

Waldorfskolan i Umeå

Stiftelsen Umeå Waldorfskola är en unik skolmiljö i Umeå kommun. Som Sveriges nordligaste Waldorfskola har den varit aktiv sedan 1978 och erbjuder en attraktiv alternativ pedagogik för alla åldrar från förskola och grundskola till och med gymnasium. Skolan är helt avgiftsfri, ej vinstdrivande och icke konfessionell.

Om pedagogiken

VÄLKOMMEN till en ALTERNATIV PEDAGOGIK FÖR ALLA ÅLDRAR

Ansök

Waldorfskolan i Umeå

Stiftelsen Umeå Waldorfskola är en unik skolmiljö i Umeå kommun. Som Sveriges nordligaste Waldorfskola har den varit aktiv sedan 1978 och erbjuder en attraktiv alternativ pedagogik för alla åldrar från förskola och grundskola till och med gymnasium. Skolan är helt avgiftsfri, ej vinstdrivande och icke konfessionell.

Mer information

Information
för dig som är

Intresserad av skolan

Information till dig som är intresserad av att börja på Umeå Waldorfskola

Förälder
/elever

Information till dig som är intresserad av att börja på Umeå Waldorfskola.

Grundstenar i pedagogik

Waldorfpedagogiken vill stödja barns och ungdomars utveckling till ett självständigt och fritt tänkande, såväl kritiskt som etiskt, – och låta dem känna att hen är en del av världen och att världen hör hen till. Nedan följer några av de väsentliga kännetecken som vår pedagogik är uppbyggd kring:

Lärarrollen

Information till dig som är intresserad av att börja på Umeå Waldorfskola

Rytm

Information till dig som är intresserad av att börja på Umeå Waldorfskola

Konst

Information till dig som är intresserad av att börja på Umeå Waldorfskola

Mer om vår pedagogik

vad händer på skolan?

Till kalendern