Organisationen

Stiftelsens Umeå Waldorfskola är en icke vinstdrivande stiftelse. Huvudman är stiftelsens styrelse.

STYRELSE 2019-2020

Elisabeth Zachrisson, ordförande
Gun Stolt
Monica Lundin
Måns Rasmusson
Maria Hammeryd
Lisa Munter

styrelsen@waldorfumea.se

REKTOR

Styrelsen har utsett en rektor att leda, samordna och utveckla verksamhetens pedagogiska och administrativa arbete samt besluta om den inre organisationen i verksamheten. Rektor ansvarar för att undervisningen bedrivs i enlighet med den nationella läroplanen.

Rektor Linda Zachrisson
linda.zachrisson@waldorfumea.se
Rektor har utsett en strategisk ledning (SL)

Emilia Hennix Isling biträdande rektor förskolan

Renée Geilsgård ledare för fritidshemmet

Sara Lundström ordförande F-5

Linda Ström ordförande 6-9

Per Sigvallius ordförande gymnasiet

Lisa Munter schemaläggare skolan

BYGGNADSSTIFTELSEN

Umeå Waldorfskolas Byggnadsstiftelse har till ändamål att utan vinstsyfte ställa ändamålsenliga lokaler till förfogande för skolverksamheten. Ledamöterna utses av stiftelserådet och består 2019-2020 av Maria Hammeryd, Jan-Erik Nord och Liv Bladh.

Intendent Byggnadsstiftelsen

Renée Geilsgård