Organisationen

Stiftelsens Umeå Waldorfskola är en icke vinstdrivande stiftelse. Huvudman är stiftelsens styrelse.

STYRELSE 2019-2020

Elisabeth Zachrisson, ordförande
Gun Stolt
Monica Lundin
Måns Rasmusson
Maria Hammeryd

Lisa Munter

styrelsen@waldorfumea.se

REKTOR

Styrelsen har utsett en rektor att leda, samordna och utveckla verksamhetens pedagogiska och administrativa arbete samt besluta om den inre organisationen i verksamheten. Rektor ansvarar för att undervisningen bedrivs i enlighet med den nationella läroplanen.

Rektor Linda Zachrisson
linda.zachrisson@waldorfumea.se
Rektor har utsett en strategisk ledning (SL)

Liv Bladh & Anna Karin Bjärnesand ordföranden för förskolans samverkanslag

Renée Geilsgård ledare för fritidshemmet

Lisa Munter arbetslagsledare för F-5

Linda Ström arbetslagsledare 6-9

Per Sigvallius arbetslagsledare gymnasiet

BYGGNADSSTIFTELSEN

Umeå Waldorfskolas Byggnadsstiftelse har till ändamål att utan vinstsyfte ställa ändamålsenliga lokaler till förfogande för skolverksamheten. Ledamöterna utses av stiftelserådet och består 2018-2019 av skolstiftelsens styrelse.

Intendent Byggnadsstiftelsen

Renée Geilsgård

vad händer på skolan?

Till kalendern