Organisationen

Stiftelsens Umeå Waldorfskola är en icke vinstdrivande stiftelse. Huvudman är stiftelsens styrelse.

STYRELSE 2018-2019

Örjan Liebendörfer, ordf
Marie Sjöström
Hillevi Fransson
Magnus Langendoen
Kerstin Rautio

REKTOR

Styrelsen har utsett en rektor tillika förskolechef att leda, samordna och utveckla verksamhetens pedagogiska och administrativa arbete samt besluta om den inre organisationen i verksamheten. Rektor ansvarar för att undervisningen bedrivs i enlighet med den nationella läroplanen.

Rektor/förskolechef är Åsa Linghult

asa.linghult@waldorfumea.se

Rektor har utsett en strategisk ledning (SL)

Emilia Hennix Isling, biträdande förskolechef.
Monica Enström, vikarierande biträdande förskolechef.
Maria Ahlenhed biträdande rektor på gymnasiet.
Madeleine Öigård, Administrativ chef
Karin Löfqvist, elevadministratör.
Erika Granberg, ordförande för elevhälsan.
Renée Geilsgård, ledare för fritidshemmet, chef för lokalvård, kök matsal, vaktmästeri, it, administrativ personal och byggnadsstiftelsen.

BYGGNADSSTIFTELSEN

Umeå Waldorfskolas Byggnadsstiftelse har till ändamål att utan vinstsyfte ställa ändamålsenliga lokaler till förfogande för skolverksamheten. Ledamöterna utses av stiftelserådet och består 2018-2019 av skolstiftelsens styrelse.

vad händer på skolan?

Till kalendern