Organisationen

Stiftelsens Umeå Waldorfskola är en icke vinstdrivande stiftelse. Huvudman är stiftelsens styrelse.

STYRELSE 2018-2019

Örjan Liebendörfer, ordf
Marie Sjöström
Hillevi Fransson
Magnus Langendoen
Kerstin Rautio
styrelsen@waldorfumea.se

REKTOR

Styrelsen har utsett en rektor tillika förskolechef att leda, samordna och utveckla verksamhetens pedagogiska och administrativa arbete samt besluta om den inre organisationen i verksamheten. Rektor ansvarar för att undervisningen bedrivs i enlighet med den nationella läroplanen.

Tillförordnad rektor är Örjan Liebendoerfer
orjan.liebendoerfer@waldorfumea.se
Rektor har utsett en strategisk ledning (SL)

Maria Ahlenhed biträdande rektor på gymnasiet.
Karin Löfqvist, elevadministratör - adjungerad

Renée Geilsgård administrativ chef - adjungerad

Erik Müller Sandvik elevhälsan 6-12 - adjungerad

Linda Ström arbetslagsledare 6-9

Lisa Munter arbetslagsledare f-5

Liv Bladh samordnare förskolan

Anna Karin Bjärnesand samordnare förskolan

BYGGNADSSTIFTELSEN

Umeå Waldorfskolas Byggnadsstiftelse har till ändamål att utan vinstsyfte ställa ändamålsenliga lokaler till förfogande för skolverksamheten. Ledamöterna utses av stiftelserådet och består 2018-2019 av skolstiftelsens styrelse.

vad händer på skolan?

Till kalendern