Organisationen

Stiftelsens Umeå Waldorfskola är en icke vinstdrivande stiftelse. Huvudman är stiftelsens styrelse.

STYRELSE 2019-2020

Elisabeth Zachrisson, ordförande
Gun Stolt
Monica Lundin
Måns Rasmusson
Maria Hammeryd
Lisa Munter

styrelsen@waldorfumea.se

REKTOR

Styrelsen har utsett en rektor att leda, samordna och utveckla verksamhetens pedagogiska och administrativa arbete samt besluta om den inre organisationen i verksamheten. Rektor ansvarar för att undervisningen bedrivs i enlighet med den nationella läroplanen.

Rektor Linda Zachrisson
linda.zachrisson@waldorfumea.se
Biträdande rektor

Emilia Hennix Isling är biträdande rektor förskola och förskoleklass

BYGGNADSSTIFTELSEN

Umeå Waldorfskolas Byggnadsstiftelse har till ändamål att utan vinstsyfte ställa ändamålsenliga lokaler till förfogande för skolverksamheten. Ledamöterna utses av stiftelserådet och består 2019-2020 av Maria Hammeryd, Jan-Erik Nord och Liv Bladh.