kontakt Elevhälsa

Emelie Frohm

Logoped och speciallärare

emelie.frohm@waldorfumea.se
Erik Müller-Sandvik

Specialpedagog

erik.muller-sandvik@waldorfumea.se
Hanna Hindriks

Kurator, onsdagar

hanna.hindriks@waldorfumea.se
Ellen Svedjeland

Specialpedagog förskolan, förskoleklass och fritidshem

ellen.svedjeland@waldorfumea.se
Linda Zachrisson

Rektor

linda.zachrisson@waldorfumea.se
073 045 65 24
Elvira Sjöstedt Frisén

Skolsköterska, onsdagar, torsdagar & fredagar

elvira.sjostedt-frisen@waldorfumea.se
090 14 82 93
Susanne Wernhjälm

Skolläkare

elvira.sjostedt-frisen@waldorfumea.se
090 14 82 93
Emilia Hennix Isling

Biträdande rektor förskola, förskoleklass

emilia.hennix@waldorfumea.se
070 625 72 41

vad händer på skolan?

Till kalendern