kontakt Elevhälsa

Emelie Frohm

Logoped och speciallärare

emelie.frohm@waldorfumea.se
Emilia Hennix Isling

Biträdande rektor förskola, förskoleklass

emilia.hennix@waldorfumea.se
070 625 72 41
Linda Zachrisson

Rektor

linda.zachrisson@waldorfumea.se
073 045 65 24
Ellen Svedjeland

Specialpedagog

ellen.svedjeland@waldorfumea.se
Per Sigvallius

Studie- och yrkesvägledare

per.sigvallius@waldorfumea.se
Carolinn Byström

Skolsköterska

carolinn.bystrom@waldorfumea.se
090 14 82 93
Susanne Wernhjälm

Skolläkare

linda.zachrisson@waldorfumea.se
090 14 82 93
Matilda Olsson

Kurator

matilda.olsson@waldorfumea.se

vad händer på skolan?

Till kalendern