kontakt skolan f-9

Förskoleklass

Anita Persson

Lärare i förskoleklass

anita.persson@waldorfumea.se
Angelina Awal

Lärare i förskoleklass

angelina.awal@waldorfumea.se

Klass 1-6

Charlotte Kuisma

Musik klass 1-9

charlotte.kuisma@waldorfumea.se
Sofia Lindgren Dahlberg

Handarbete och slöjd klass 1-9

sofia.dahlberg@waldorfumea.se
Linda Ström

Idrott klass 3-9

linda.strom@waldorfumea.se
Therese Larsson

Klasslärare klass 4

therese.larsson@waldorfumea.se
Johanna Syamlal

Klasslärare klass 3

johanna.syamlal@waldorfumea.se
Sara Lundström

Klasslärare Klass 1

sara.lundstrom@waldorfumea.se
Maria Doeke Boekraad

Lärare i tyska klass 6

maria.doeke-boekraad@waldorfumea.se
Anna Persson

Lärare i bild klass 5 & 6

anna.persson@waldorfumea.se
Jimmy Hökén

Matematik klass 5 & 6. Teknik, NO, svenska klass 5. Klassföreståndare klass 5.

jimmy.hoken@waldorfumea.se
Sophie Forslund

SO och Engelska klass 5. Biologi, RE, GE, HI, Engelska, klass 6. Klassföreståndare klass 6

sophie.forslund@waldorfumea.se
Martina Fahlgren

Klasslärare Klass 2

martina.fahlgren@waldorfumea.se
AnnaSara

Lärare i historia och svenska klass 6. Klassföreståndare klass 6.

annasara.hammar@waldorfumea.se
Lisa Munter

Lärare i Kemi klass 6

lisa.munter@waldorfumea.se
Magnus Fredriksson

Lärare i teknik och fysik klass 6

magnus.fredriksson@waldorfumea.se
Tove Mattsson

Lärare i engelska klass 4

tove.mattsson@waldorfumea.se
Jennie Jonsén

Lärare i spanska klass 6

jennie.jonsen@waldorfumea.se

klass 7-9

Magnus Fredriksson

Lärare i matematik (åk 7 & 8), fysik och teknik, klassföreståndare klass 7

magnus.fredriksson@waldorfumea.se
Ulrica Lundström

Lärare i hem- och konsumentkunskap

ulrica.lundstrom@waldorfumea.se
Peter Millkvist

Lärare i slöjd och smide.

peter.millkvist@waldorfumea.se
Per Sigvallius

Lärare i SH (åk 7 & 8), RE, GE, HI. Klassföreståndare klass 8

per.sigvallius@waldorfumea.se
Jennie Jonsén

Lärare i spanska

jennie.jonsen@waldorfumea.se
Charlotte Kuisma

Lärare i musik

charlotte.kuisma@waldorfumea.se
Linda Ström

Lärare i idrott och hälsa, samhällskunskap klass 9. Klassföreståndare klass 8 & 9

linda.strom@waldorfumea.se
AnnaSara Hammar

Lärare i svenska och teater.

annasara.hammar@waldorfumea.se
Sofia Lindgren Dahlberg

Lärare i handarbete och slöjd. Klassföreståndare klass 7

sofia.dahlberg@waldorfumea.se
Johan Svensson

Lärare i bild klass 7-9, konsthistoria och astronomi.

johan.svensson@waldorfumea.se
Lisa Munter

Lärare i matematik klass 9, biologi och kemi. Klassföreståndare klass 9

lisa.munter@waldorfumea.se

vad händer på skolan?

Till kalendern