Arkitekturen

Waldorfpedagogiken lägger stor vikt vid den fysiska miljöns betydelse för lärande och individuell utveckling. Även arkitekturen följer tankarna om barnets utveckling och behov.

Arkitekturen hämtar inspiration ur den västerbottniska byggtraditionen. I alla klasser är entréer och kapprum utformade så att takhöjden där är lägre än i klassrummen. En sådan gestaltning är tänkt att bidra till upplevelsen av att kapprummet är omslutande och att rymden i klassrummet ger plats för både känslan och tanken. Umeå Waldorfskola är mån om att värna om miljön och manifesterar denna strävan i praktiken bland annat genom byggnadssättet och de valda byggmaterialen.

Slutligen är den utemiljö som barnen rör sig i gestaltad så att barnen ständigt upplever sig omgiven av en levande trädgårds- och skogsmiljö. Barnen får uppleva årstidsväxlingarna i köksträdgården och själva så fröet och skörda frukten.

vad händer på skolan?

Till kalendern