Förskola

Ansökan till förskolan

Under förskoletiden börjar det lilla barnet successivt lära känna världen runt omkring sig. I waldorfförskolan läggs stor vikt vid barnets egen verksamhet i leken, där de provar och lär; där alla olika kroppsliga rörelser, alla sinnen och tänkandet tas i anspråk. Leken utvecklas under åren fram till skolåldern på ett sätt som utvecklar barnens förmågor vad gäller viljan, kreativiteten, empati- och tankeförmågan.

Pedagogen finns med som en förebild, en aktiv vuxen, redo att hjälpa till, men som också ger barnet utrymme för att ta egna initiativ.

Den återkommande dags- och veckorytmen med bland annat gemensam samling, fri lek, inne och ute, lunch och vila skapar en lugn, trygg miljö för barnen.  

På vår waldorfförskola serveras vegetarisk mat av biodynamiska och ekologiska råvaror, som tillagas i eget kök.


Förskolan i Umeå

Idag har Umeå Waldorfförskola två enheter, en på skolområdet, Solgården och en på Backen, Solrosen. Sammanlagt består de av nio avdelningar med 4-5 barn i åldersgruppen 1-3 år och 12-15 barn i gruppen med 4-5 åringar. Förskolan arbetar i enhet med nationella styrdokument, Läroplan för förskolan 2019 samt det för Waldorfskolan vägledande dokumentet, En väg till frihet 2016.

Waldorfförskolan invigdes i Kassjö 1974 och sju år senare förlades verksamheten i närheten av Waldorfskolan i Umeå, på det natursköna Backenområdet. Förskolan har genomgående vackert utformade miljöer. Inomhus möts barnen av en inredning som är hemlik med inbjudande varma färger och genomtänkta material.

I våra inspirerande lokaler bakar, målar, dramatiserar och arbetar vi kreativt med naturmaterial som t.ex. sidentyger, bivax och ull. Vi har en vacker utemiljö med fina lekytor, skolträdgård och närhet till skogen  –  naturområden som vi använder oss av i den dagliga verksamheten.

Förskolans medarbetare

Emilia Hennix Isling

Biträdande rektor förskolan

emilia.hennix@waldorfumea.se

Jessica Sandell

Humlan

Solrosen

jessica.sandell@waldorfumea.se

Albina Granberg

Köket Solrosen

Solrosen

albina.granberg@waldorfumea.se

Maria Eriksson

Myran

Solrosen

maria.eriksson@waldorfumea.se

Milly Qianyi Lai

Nyckelpigan

Solrosen

Qianyi.Lai@waldorfumea.se

Anna Persson

Ringblomman

Solrosen

anna.persson@waldorfumea.se

Anna Jidell

Ringblomman

Solrosen

anna.jidell@waldorfumea.se

Ellen Svedjeland

Ringblomman

Solrosen

ellen.svedjeland@waldorfumea.se

Ingemar Zachrisson

Ringblomman

Solrosen

ingemar.zachrisson@waldorfumea.se

Björn Zachrisson

Solglimten

Solgården

bjorn.zachrisson@waldorfumea.se

Lisa Modin

Solglimten

Solgården

lisa.modin@waldorfumea.se

Carin Olsson

Solkatten

Solgården

carin.olsson@waldorfumea.se

Anna-Karin Bjärnesand

Solklockan

Solgården

anna-karin.bjarnesand@waldorfumea.se

Lars Bergström

Solklockan

Solgården

lars.bergstrom@waldorfumea.se

Eva Broberg

Solstrålen

Solgården

brobergeva@hotmail.com

Alexandra Strömberg

Storbarnsgrupp Solgården

Solgården

alexandra.stromgen@waldorfumea.se

Frida Blommé

Äppelblomman

Solrosen

frida.blomme@waldorfumea.se

Ida Lestander

Äppelblomman

Solrosen

ida.lestander@waldorfumea.se

Sara Almgren

Äppelblomman

Solrosen

sara.almgren@waldorfumea.se
Läs mer

vad händer på skolan?

Till kalendern