Förskola

Bild på Waldorfförskolornas årsrytm

Under förskoletiden börjar det lilla barnet successivt lära känna världen runt omkring sig. I waldorfförskolan läggs stor vikt vid barnets egen verksamhet i leken, där de provar och lär; där alla olika kroppsliga rörelser, alla sinnen och tänkandet tas i anspråk. Leken utvecklas under åren fram till skolåldern på ett sätt som utvecklar barnens förmågor vad gäller viljan, kreativiteten, empati- och tankeförmågan.

Pedagogen finns med som en förebild, en aktiv vuxen, redo att hjälpa till, men som också ger barnet utrymme för att ta egna initiativ.

Den återkommande dags- och veckorytmen med bland annat gemensam samling, fri lek, inne och ute, lunch och vila skapar en lugn, trygg miljö för barnen.  

På vår waldorfförskola serveras vegetarisk mat av biodynamiska och ekologiska råvaror, som tillagas i eget kök.


Förskolan i Umeå

Idag har Umeå Waldorfförskola två enheter; en på skolområdet, Solgården och en på Backen, Solrosen.

Förskolan arbetar i enhet med nationella styrdokument, Läroplan för förskolan 2018 samt det för Waldorfskolan vägledande dokumentet, En väg till frihet 2016.

Sammanlagt har förskolan plats för uppemot 85 barn fördelat jämnt på båda enheter. Med grupper om 5 barn i åldersgruppen 1-3 år och kring 12 barn och uppåt (max 6-7 barn/pedagog) i gruppen med 3-5 åringar. Oftast har storbarnsgrupperna 14 barn.

Waldorfförskolan invigdes i Kassjö 1974 och sju år senare förlades verksamheten i närheten av Waldorfskolan i Umeå, på det natursköna Backenområdet/Umedalen. Förskolan har genomgående vackert utformade miljöer. Inomhus möts barnen av en inredning som är hemlik med inbjudande varma färger och genomtänkta material.

I våra inspirerande lokaler bakar, målar, dramatiserar och arbetar vi kreativt med naturmaterial som t.ex. sidentyger, bivax och ull. Vi har en vacker utemiljö med fina lekytor, skolträdgård och närhet till skogen  –  naturområden som vi använder oss av i den dagliga verksamheten.

Bild från storbarnsavdelningen "Björnen"

vad händer på skolan?

Till kalendern