klagomålshantering

Har du klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet eller grundskolan? Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar, eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet!

klagomål lämnas enligt följande steg


1. Kontakta verksamhetens närmsta medarbetare

Har du klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till medarbetarna närmast. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare.

2. Kontakta verksamhetens ordföranden

Får du inte rätt hjälp eller gehör av närmaste medarbetarna, som lärare, kan du vända dig till ordföranden för arbetslagen. 2023/2024 är det:

  • Arbetslag förskola: Emilia Hennix Isling, emilia.hennix@waldorfumea.se
  • Arbetslag förskoleklass - åk 5: Martina Fahlgren, martina.fahlgren@waldorfumea.se
  • Arbetslag åk 6 - 9: Lisa Munter, lisa.munter@waldorfumea.se
  • Arbetslag fritidshem: Tove Mattsson, tove.mattsson@waldorfumea.se
3. Kontakta rektor

Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör i steg 1. och 2. kan du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt. Prata med rektor om ditt problem eller ditt missnöje.

Kontaktuppgifter rektor: Linda Zachrisson, linda.zachrisson@waldorfumea.se, 0730456524.

4. Kontakta huvudmannen

Om du efter kontakt med rektor fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen, som är Styrelsen för Stiftelsen Umeå Waldorfskola, med ordförande Elisabeth Zachrisson.

Du vända dig direkt till huvudmannen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av medarbetare eller rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt. Du lämnar ditt klagomål digitalt via detta formulär: https://forms.gle/K3n1fMGt8UmTsAt29. Har du inte har möjlighet att registrera dina klagomål digitalt går det bra att skicka dem med post till följande adress: Huvudman, Sockenvägen 26, 90362 Umeå

Vad händer efter du lämnat ett klagomål?

Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål inom 3 arbetsdagar. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske. Observera att alla inkomna klagomål blir allmänna handlingar som måste lämnas ut om någon begär dem. Som regel råder inte sekretess för anmälningar som kommer till en klagomålshanteringsfunktion. Bara i enskilda fall kan personuppgifter skyddas om personen har skyddade personuppgifter eller riskeras att förföljas (av särskild anledning).

Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende?

Om du är fortsatt missnöjd med det svar du fått när klagomålet utretts och besvarats, eller hanteringen av klagomålet, kan du vända dig till annan statlig tillsynsmyndighet såsom Skolinspektionen (SI) Skolinspektionens Barn- och elevombud (BEO) eller Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Gäller det förskola kan du vända dig till Umeå kommun: Mejla till utbildningskontoret@umea.se märkt med "Klagomål fristående huvudman" i ämnesraden. Du kan även skicka per post till adressen: Umeå kommun, Utbildningskontoret, 901 84 Umeå.

vad händer på skolan?

Till kalendern