årskurs 4-6

Alla elever i klasserna 1-9 undervisas enligt nationella styrdokument, Läroplan för grundskolan (LGR 11) samt det för Waldorfskolan vägledande dokumentet, Enväg till frihet (2016). 

De teoretiska, praktiska och konstnärliga ämnena, som ingår i kursplanen, betraktas som likvärdiga. De ger allmänbildande färdigheter och kunskaper, som utvecklar hela människan.

Ämnesintegrering görs i stor utsträckning. Årsteman håller samman läsåret och skapar en röd tråd i undervisningen. Det är från handen, genom känslan och till intellektet som ny kunskap tas in och fördjupas.

vad händer på skolan?

Till kalendern