RESULTAT & KVALITET

Att följa lärandet

Rätt stöd i rätt tid är avgörande för elevers lärandeutveckling. Den nationella läsa, skriva, räkna garantin syftar till att skolan tidigt skall uppmärksamma elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i svenska och matematik.

Garantin omfattar:

Förskoleklass

Kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken

Planering av tidigare stödinsatser i samråd med elevhälsan

Extra anpassningar och särskilda stödinsatser

Uppföljning av tidiga stödinsatser i samråd med elevhälsan

Klass 1

Bedömningsstöd

Planering av tidiga stödinsatser i samråd med elevhälsan

Extra anpassningar och särskilt stöd

Uppföljning av tidiga stödinsatser i samråd med elevhälsan

Klass 3

Nationella ämnesprov genomförs under fastställd provperiod på vårterminen

Provresultaten visar indikation för enskild elev om särskild bedömning skall genomföras i samråd med elevhälsan.

Extra anpassningar

Vid behov pedagogisk utredning som genomförs av elevhälsan'

Beslut om särskilda stödinsatser

Se regeringens proposition för tidiga stödinsatser

Klass 6

Nationella ämnesprov genomförs i engelska, matematik och svenska.

Provresultat visar indikation för enskild elev om behov av pedagogisk utredning föreligger.

Vid behov genomförs pedagogisk utredning av elevhälsan.

Beslut om särskilda stödinsatser.

Klass 9

Nationella ämnesprov genomförs i engelska, matematik, svenska och slumpvis utvalt NO respektive SO ämne.

Provresultat visar indikation för enskild elev om behov av pedagogisk utredning föreligger.

Vid behov genomförs pedagogisk utredning av elevhälsan.

Beslut om särskilda stödinsatser.

Kartläggning

Kartläggningsplan beslutas av huvudman och genomförs i de klasser som ej omfattas av nationella kartläggningar, bedömningar och betyg. Kartläggningsplanen omfattar klasserna: 2,4,5,7 och 8 i matematik och svenska.

Betyg

Termins- och slutbetyg sätts i klass 9.

vad händer på skolan?

Till kalendern