Fritidshem

Umeå Waldorfskola erbjuder Umeås i särklass bästa utefritids där barnen i verksamheten bjuds på varierande aktiviteter, trygghet och gemenskap i en stimulerande miljö. Hos oss ligger barnets egen vilja att möta, förstå och bemästra sin omvärld i centrum. Därför är vi särskilt stolta över vår unika fritidsskog och alla dess möjligheter.

Ute är vi större delen av fritidstiden, mellanmålet serveras vid den öppna elden varje dag året om. Mellanmålet är vissa dagar och under olika årstider en aktivitet där barnen är med och bereder mellanmålet. Vårt mellanmål är vegetariskt, ekologiskt och till stor del biodynamiskt.

Barnen har även möjlighet att värma sig eller bara finna sig en lugn stund vid levande eld i vår kåta. I skogen erbjuds det dagligen olika inspirationskällor till lek och aktiviteter, pingis, styltor, täljverktyg, hopprep, bowling, pilskytte med mera.

Fritidshemmet är åldersindelat under vissa tider, för att kunna erbjuda barn och elever åldersadekvata aktiviteter.

Årstidsbundna teman är genomgående under året, barnen erbjuds bland annat tovning, snöskulptering, skidåkning, skridskoåkning, målning, ljusstöpning och pepparkaksbakning med mera.

En genomgående tanke med de pedagogiska aktiviteterna är att barnen får öva sig i det sociala samspelet men erbjuds samtidigt en chans att utveckla sina egna intressen.

Varje klass är knuten till en ansvarig fritidspedagog, som barnen har möjlighet att ha en nära och extra trygg relation till i verksamheten, samtidigt som de har tillgång till samtliga fritidspedagoger. Klassansvarig pedagog jobbar även specifikt mot klassen med bland annat sociogram, föräldrakontakt och egen mötestid med klassens lärare.

Fritidshemmet arbetar med att barn och elever i storutsträckning ska få utöva inflytande och delaktighet.
Medarbetarna försöker i stor utsträckning anpassa den dagliga verksamheten efter barn och elevers önskemål.

vad händer på skolan?

Till kalendern