INTRESSEANMÄLAN - förskolan, SKOLAN, FRITIDShem

Ansökan förskolanAnsökan Fklass - åk 9


Förskolan

Ditt barn kan tidigast börja förskola vid 1 års ålder. Det går bra att ställa barnet i kö när som helst, vi rekommenderar att ansöka i god tid, gärna några månader i förväg.
Vårt huvudsakliga intag sker i mitten på augusti.

Vi tillämpar*:
1. Syskonförtur (gäller för befintliga syskon någonstans i verksamheten)
2. Rak kö baserat på ansökningsdatum

Ansökan är ej bindande fören båda vårdnadshavare (om det finns två) tackat ja till en plats. 2 månaders uppsägningstid gäller därefter om barnet flyttar från kommunen eller ska sluta gå på förskola helt.

Umeå Waldorfskolas förskola finns på två enheter, Solrosen (Backen) och Solgården (Umedalen). Det är samma kö till båda enheter och oavsett ålder på barnet.

Förskolan har samma avgifter som övriga förskolor i Umeå kommun, det är också Umeå kommun som hanterar avgiften. Läs mer om avgifter:
Avgifter och lämna inkomstuppgift

Fyll i formuläret för att ansöka om plats för ditt barn i förskolan. Ansökan går iväg till ansvarig för förskolan.

Har du frågor kontakta Emilia Hennix Isling, biträdande rektor.
072 965 87 17, emilia.hennix@waldorfumea.se

(Har du eller annan i familjen skyddade uppgifter? Hör av er direkt via mail eller telefon, fyll inte i formuläret.)

*Mottagande sker enligt skollagen (kap 8 §3-7) och kan innebära förtur
Ansökan förskolan

När ni redan har plats på förskolan och vill ansöka om att ändra placeringen till:

Kan ni läsa vad som gäller och ansöka här:
https://forms.gle/Arm5gukyu198MEXi6

Skolan (F - 9) & Fritids

Du kan ansöka till Umeå Waldorfskolas grundskola för ditt barn, när som helst.
Har du frågor om verksamheten, kontakta Lisa Munter, ansvarig studiebesök skolan.
0706342177, lisa.munter@waldorfumea.se

För information gällande regler för att börja förskoleklass,
Skolverket
Har du frågor om plats och antagning, kontakta biträdande rektor Emilia Hennix Isling.
0729658717, emilia.hennix@waldorfumea.se

Förskoleklass
Till förskoleklass tillämpas förtur för barn i verksamheten samt syskon, ansökan måste dock ändå göras i tid, senast första veckan i januari för plats hösten samma år, för att förtur ska gälla. Har ni anmält ert barn till förskoleklass får barnet automatiskt även en plats till klass 1.

Köregler förskoleklass:
1. Verksamhetsmässiga samband - barn inom vår förskoleverksamhet
2. Syskonförtur (gäller för befintliga syskon någonstans i verksamheten).
3. Anmälningsdatum/Kötid.

Efter sista ansökningsdatum:
1. Rak kö, anmälningsdatum, ingen förtur.
Klass 1-9
Köregler klass 1-9:
1. Inskriven i Umeå Waldorfskolas förskoleklass
2. Syskonförtur (gäller för befintliga syskon i verksamheten)
3. Anmälningsdatum/Kötid.


Fritidshem
Vi har fritidshem för förskoleklass, klass 1-3 samt en fritidsklubb för klass 4-6. 2 månaders uppsägningstid gäller. Ingen platsbegränsning. Avgift för fritidshem är samma som på övriga skolor i Umeå kommun, hanteras av Umeå kommun, läs om avgifter här: Avgifter och inkomstuppgift

Fyll formuläret för att ansöka om plats för ditt barn. Det är en intresseanmälan, inte bindande.
Ansökan Fklass - åk 9

vad händer på skolan?

Till kalendern