ADMINISTRATION OCH LEDNING

Administration och ledning har kontor på Heddagården, röd byggnad vid parkeringen.
Besöksadress: Sockenvägen 26, 90362 Umeå.
Lisa Munter
Schemaläggare, Studiebesök skolan

Schemaläggare grundskola och fritidshem.

Studiebesök för blivande elever i grundskola F-9.

lisa.munter@waldorfumea.se
070 634 21 77
Linda Zachrisson
Rektor

Kontakt kring barn, elever, medarbetare, pedagogiska frågor samt budget för förskola, fritidshem och skola.

linda.zachrisson@waldorfumea.se
073 045 65 24
Emilia Hennix Isling
Biträdande rektor

Kontakt kring verksamheten i förskola och förskoleklass. Förskolans och skolans digitalisering och digitala kommunikation. Elevadmin.

emilia.hennix@waldorfumea.se
072 965 87 17
Anna Eriksson
Administratör

Kontakt kring busskort, skolresor, materialbeställningar, löner, löpande ekonomi. Bemannar kontoret.
Telefontid 7.30-12.00
måndag - fredag

anna.eriksson@waldorfumea.se
090 14 82 90

vad händer på skolan?

Till kalendern