ADMINISTRATION OCH LEDNING

Administration och ledning har kontor på Heddagården, röd byggnad vid parkeringen.
Besöksadress: Sockenvägen 26, 90362 Umeå.
Lisa Munter
Schemaläggare, Studiebesök skolan

Schemaläggare grundskola och fritidshem.

Studiebesök för blivande elever i grundskola F-9.

lisa.munter@waldorfumea.se
070 634 21 77
Linda Zachrisson
Rektor

Kontakt kring barn, elever, medarbetare, verksamhetsövergripande pedagogiska frågor samt budget för förskola, fritidshem och skola.

måndagar - torsdag
fredagar: Studier

linda.zachrisson@waldorfumea.se
073 045 65 24
Emilia Hennix Isling
Biträdande rektor

Kontakt kring verksamheten i förskola och förskoleklass. Förskolans och skolans digitalisering och digitala kommunikation.

Digitala plattformar, elevadministration, våra mailadresser och webbsidan.

måndagar - onsdag: Heddagården
torsdagar: Förskolan Solrosen
fredagar: Arbete hemifrån

emilia.hennix@waldorfumea.se
070 625 72 41
Anna Eriksson
Administratör

Kontakt kring busskort, skolresor, materialbeställningar, löner, löpande ekonomi. Bemannar kontoret.

Telefontid 7.30-12.00
måndag - fredag

anna.eriksson@waldorfumea.se
090 14 82 90

vad händer på skolan?

Till kalendern