ADMINISTRATION OCH LEDNING

Administration och ledning har kontor på Heddagården, röd byggnad vid parkeringen.
Besöksadress: Sockenvägen 26, 90362 Umeå.
Linda Zachrisson
Rektor

Kontakt kring barn, elever, medarbetare, verksamhetsövergripande pedagogiska frågor samt budget för förskola, fritidshem och skola.

linda.zachrisson@waldorfumea.se
073 045 65 24
Emilia Hennix Isling
Biträdande rektor

Kontakt kring verksamheten i förskola och förskoleklass. Förskolans och skolans digitalisering och digitala kommunikation.

Digitala plattformar, elevadministration, våra mailadresser och webbsidan.

emilia.hennix@waldorfumea.se
070 625 72 41
Anna Eriksson
Administratör

Kontakt kring busskort, skolresor, materialbeställningar, löner, löpande ekonomi. Bemannar kontoret.

Telefontid 8.00-9.30
måndag - fredag

anna.eriksson@waldorfumea.se
090 14 82 90

vad händer på skolan?

Till kalendern