Elevhälsa & Skolhälsovård

"Hjälp mig att möta världen"

Waldorfpedagogiken vill stödja barns och ungdomars utveckling till ett självständigt och fritt tänkande, såväl kritiskt som etiskt, vilket också omfattar känsla för ansvar.

En viktig del av förskolans och skolans uppdrag är att ge barn och ungdomar tillit till sitt tänkande, kännande och handlande, och låta dem känna att hen är en del av världen och att världen hör hen till. En väg till frihet

Barn och elevhälsan ansvarar tillsammans med pedagogerna för att våra barn och elever ges det stöd och den stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt i enlighet med läroplanernas mål. Elevhälsan börjar i klassrummet och alla barn och elever har rätt att tillhöra sin barngrupp och klass. Fokus för vår pedagogiska verksamhet ligger på utveckling av våra lek/lärmiljöer, lärande/undervisningsupplägg och bemötande.  Vårt mål är att erbjuda en inkluderande lek/lärsituation för alla barn och elever. Känsla av sammanhang och inkludering är viktiga värdeord för vårt pedagogiska uppdrag.  

Elevhälsans arbete och rutiner sammanfattas i skolenhetens elevhälsoplan. Planen beskriver läsårets utvecklingsmål och här tydliggörs också när elevhälsan skall kopplas in och vad elevhälsans uppdrag är.

Elevhälsan har möten onsdagar kl. 14-15 (EHT) samt 15-16 (EHM).

Elevhälsan består läsåret 22/23 av följande medarbetare:


Ellen Svedjeland, specialpedagog
ellen.svedjeland@waldorfumea.se

Linda Zachrisson, rektor och ordförande för EHT
linda.zachrisson@waldorfumea.se

Emelie Frohm, logoped
emelie.frohm@waldorfumea.se

Janita Karlsson, kurator
janita.karlsson@waldorfumea.se

Carolinn Byström, skolsköterska
carolinn.bystrom@waldorfumea.se

Susanne Wernhjälm

Skolläkare

carolinn.bystrom@waldorfumea.se

Arbetar: Kommer till skolan vid särskilda tillfällen. Bokning via skolsköterska.

Linda Zachrisson

Rektor

linda.zachrisson@waldorfumea.se
073 045 65 24

Arbetar: måndag - torsdag, fredagar studier (nås på tel/mail)

Janita Karlsson

Kurator

janita.karlsson@waldorfumea.se

.

Emilia Hennix Isling

Biträdande rektor förskola, förskoleklass

emilia.hennix@waldorfumea.se
072 965 87 17

Arbetar: måndag - torsdag

Emelie Frohm

Logoped och speciallärare

emelie.frohm@waldorfumea.se

Måndag-fredag

Ellen Svedjeland

Specialpedagog

ellen.svedjeland@waldorfumea.se

Arbetar: måndag - torsdag

Carolinn Byström

Skolsköterska

carolinn.bystrom@waldorfumea.se

Arbetar: Jämn v. tisdagar och onsdagar Udda v. tisdagar förmiddag och fredagar

vad händer på skolan?

Till kalendern