Elevhälsa & Skolhälsovård

"Hjälp mig att möta världen"

Waldorfpedagogiken vill stödja barns och ungdomars utveckling till ett självständigt och fritt tänkande, såväl kritiskt som etiskt, vilket också omfattar känsla för ansvar.

En viktig del av förskolans och skolans uppdrag är att ge barn och ungdomar tillit till sitt tänkande, kännande och handlande, och låta dem känna att hen är en del av världen och att världen hör hen till. En väg till frihet

Barn och elevhälsan ansvarar tillsammans med pedagogerna för att våra barn och elever ges det stöd och den stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt i enlighet med läroplanernas mål. Elevhälsan börjar i klassrummet och alla barn och elever har rätt att tillhöra sin barngrupp och klass. Fokus för vår pedagogiska verksamhet ligger på utveckling av våra lek/lärmiljöer, lärande/undervisningsupplägg och bemötande.  Vårt mål är att erbjuda en inkluderande lek/lärsituation för alla barn och elever. Känsla av sammanhang och inkludering är viktiga värdeord för vårt pedagogiska uppdrag.  

Elevhälsans arbete och rutiner sammanfattas i skolenhetens elevhälsoplan. Planen beskriver läsårets utvecklingsmål och här tydliggörs också när elevhälsan skall kopplas in och vad elevhälsans uppdrag är.

Erik Müller Sandvik, specialpedagog, leder elevhälsans möten och har delegerat ansvar för delar av elevhälsans systematiska kvalitetsarbete. Elevhälsan har möten onsdagar kl. 14-15 (EHT) samt 16-17 (EHM).

Elevhälsan består läsåret 20/21 av följande medarbetare:

Erik Müller Sandvik/ordförande

erik.muller-sandvik@waldorfumea.se

Ellen Svedjeland/specialpedagog

ellen.svedjeland@waldorfumea.se

Linda Zachrisson/rektor

Emelie Frohm/logoped/speciallärare emelie.frohm@waldorfumea.se

Hanna Hindriks/kurator

hanna.hindriks@waldorfumea.se

Hanna arbetar 25% och finns tillgänglig på skolan onsdagar 

Elvira Sjöstedt Frisén/skolsköterska

elvira.sjostedt-frisen@waldorfumea.se

Elvira arbetar 50% och finns tillgänglig på skolan onsdag-fredag

 

 

Susanne Wernhjälm

Skolläkare

elvira.sjostedt-frisen@waldorfumea.se
Linda Zachrisson

Rektor

linda.zachrisson@waldorfumea.se
Hanna Hindriks

Kurator, onsdagar

hanna.hindriks@waldorfumea.se
Erik Müller-Sandvik

Specialpedagog

erik.muller-sandvik@waldorfumea.se
Emilia Hennix Isling

Bträdande rektor

emilia.hennix@waldorfumea.se
Emelie Frohm

Logoped och speciallärare

emelie.frohm@waldorfumea.se
Elvira Sjöstedt Frisén

Skolsköterska, onsdagar, torsdagar & fredagar

elvira.sjostedt-frisen@waldorfumea.se
Ellen Svedjeland

Specialpedagog förskolan, förskoleklass och fritidshem

ellen.svedjeland@waldorfumea.se

vad händer på skolan?

Till kalendern