Årsloppet

Waldorfskolans högtider är religiöst obundna och arbetar istället just med den omgivande naturens förändring vilket hos barnen/eleverna skapar en förståelse för årstidsväxlingarna men också ett intresse för det specifika i just vår geografi.

De yttre stämningar som årstiderna bär med sig har också en påverkan på människans inre upplevelse vilket uppmärksammas genom berättelser, dikter, biografier vilka alla är förenade med läroplanens uppdrag och ger lärandet ytterligare en dimension.

vad händer på skolan?

Till kalendern