Söka till skolan

Ansökningarna till skolan

Vi haft fler sökande än vanligt till skolan de senaste två åren och framför allt till mellanstadiet och högstadiet har söktrycket varit hårt i de flesta klasser.

Vi, liksom kommunala skolor, ser också en ökande tendens till "skolrotation" på högstadiet. Fler elever tenderar att byta skola en eller flera gånger, inte på grund av missnöje utan av sociala skäl, så kallat kompisbyte eller geografiska skäl. Så även om klasser ibland blir fulla kan det vara värt att ställa sitt barn i kö, vid intresse av skolan, då en del rotation alltså sker.

Vill ni vara säker på att ha en plats är det säkrast att börja tidigt, helst från förskoleklass, just nu har vi också platser i samtliga klasser på lågstadiet.

Att söka till skolan

Är ni intresserade av skolan, även om ni inte bestämt er, går det bra att ställa er i kö till skolan, via knappen högst upp på sidan "ställ ditt barn i kö"

När ni ställer ert barn i kö får ni en köplacering. Vi tillämpar också syskonförtur.

De som vill börja förskoleklass på Umeå Waldorfskola brukar få plats. Ett säkert alternativ för att få plats i förskoleklass är att barnen går på vår förskola från början, då vi tillämpar förtur för verksamhetsmässiga samband - barn inom vår förskoleverksamhet.

Hur vet jag om mitt barn får plats?

När ni ansökt (samma år som start) får ni inom någon dag efter ansökan svar med erbjudande om plats eller svar på om ni står i kö.

Söker ni till skolstart hösten och har sökt lång tid innan, kallar vi till informationsträff och besök i december året innan start.

Söker ni med kortare varsel kan vi erbjuda studiebesök innan ni beslutar er om plats, gärna i grupp för att vi får väldigt många förfrågningar om studiebesök. Ni behöver ställa ert barn i kö innan studiebesök.

Hur vet jag om skolan är intressant för mitt barn?

Det finns mycket generellt att läsa om Waldorfpedagogik, för att få rätt information om just vår skola kan ni börja med att läsa här på webbsidan och "vanliga frågor och svar".

Att komma på ett besök kan också vara väldigt värdefullt för att få veta mer och ställa just era frågor. En del saker skiljer sig från andra grundskolor och vissa saker är på samma sätt, vi följer samma läroplan som alla andra skolor i Sverige, men har en annan lärandemetod.

Har du frågor om verksamheten, kontakta Lisa Munter, ansvarig studiebesök skolan.
0706342177, lisa.munter@waldorfumea.se

Har du frågor om plats och antagning, kontakta biträdande rektor Emilia Hennix Isling.
0729658717, emilia.hennix@waldorfumea.se

Sidan är uppdaterad 2024-02-21

vad händer på skolan?

Till kalendern